Μελέτη

Η μελέτη της εγκατάστασης θέρμανσης δαπέδου εκπονείται από το τμήμα μελετών της εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από Διπλ. Μηχανολόγους Μηχανικούς

Τα δεδομένα του κτιρίου (ακριβής περιγραφή θερμομόνωσης, κατόψεις κλπ) εισάγονται σε ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, και υπολογίζεται η εγκατάσταση της θέρμανσης δαπέδου, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαικό κανονισμό DIN EN 12831.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, ακολουθεί η εκπόνηση του κατασκευαστικού σχεδίου της θέρμανσης δαπέδου. Με οδηγό το σχέδιο αυτό, θα γίνει τελικά η κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης δαπέδου και η διαμόρφωση των κυκλωμάτων της, από εξειδικευμένους κατασκευαστές του συστήματος HAKA GERODUR.

HAKA GERODUR

Συνημμένα αρχεία  Συνημμένα αρχεία: