Τελικό δάπεδο

To τελικό δάπεδο (επίστρωση) μπορεί να είναι μάρμαρο, καραμικά πλακίδια, ξύλο ή μοκέτα.

Με την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι δυνατό να συνδιαστούν όλα σχεδόν τα υλικά τελικών επιστρώσεων χωρίς προβλήματα αρκεί να εφαρμοστούν πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή της εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης και του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης.

Κατά την επιλογή της επίστρωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η θερμική αντίσταση του υλικού τελικής επίστρωσης, που εκφράζει την μονωτική του ικανότητα. Περισσότερη τεχνογνωσία απιτούν τα ξύλινα δάπεδα

Ειδικά για τα ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιείται ξυλεία με περιορισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία και με την εγγύηση της προμηθεύτριας εταιρίας. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 10%.

Για την τοποθέτηση των σανίδων πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες, κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης, που προσφέρονται ή συνιστούνται από τους προμηθευτές ξυλείας.

Κατασκευή συστήματος:
  1. σοβάς
  2. σοβατεπί
  3. περιμετρική θερμοηχομονωτική ταινία
  4. δάπεδο
  5. θερμομπετόν
  6. σωλήνας HAKATHERM PE-Xc
  7. κίτρινη πλάκα με ενσωματωμένη θερμική και ηχιτική μόνωση
  8. φράγμα υδρατμών για προστασία από την υγρασία
  9. πλάκα μπετον

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το ξύλινο δάπεδο τοποθετείται κολλητό ή κολυμβητό πάνω σε επιφάνεια απόλυτα επίπεδη, λεία και καθαρή. Αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε θα πρέπει να υποστεί η επιφάνεια την απαραίτητη προεργασία (στοκάρισμα, λείανση, καθαρισμός κτλ.) πριν αρχίσει η τοποθέτηση του δαπέδου.

Το κολλητό δάπεδο εφαρμόζεται με απευθείας κόλληση των σανίδων πάνω στο υπόστρωμα (τσιμεντοκονία). Στην περίπτωση αυτή οι αρμοί της τσιμεντοκονίας συνεχίζονται και στην επίστρωση. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή τοποθέτηση παίζει η επιλογή της κατάλληλης κόλλας (πάνος 1χιλ.). Το κολυμβητό δάπεδο εφαρμόζεται χωρίς κόληση πάνω στην τσιμεντοκονία, αλλά με την παρεμβολή λεπτού μονωτικού φύλλου από κυματιστό χαρτί, φελλό κτλ. Οι σανίδες κολλιουνται μόνο μεταξύ τους. Οι αρμοί της τσιμεντοκονίας δε συνεχίζονται στην επίστρωση. Αρμός 5χιλ. πρέπει να αφήνεται στην περίμετρο του δαπέδου, στις θέσεις των θυρών καθώς και στις γραμμές αλλαγής υλικού επίστρωσης.

Για το γέμισμα των αρμών και την κάλυψή τους διατίθενται από τους προμηθευτές των ξύλινων δαπέδων ειδικά προϊόντα (σφραγιστικά κορδόνια, αρμοκάλυπτρα), κατάλληλα για εφαρμογή πάνω σε εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Η επιτυχία του συνδυασμού της ενδοδαπέδιας θέρμανσης με το ξύλινο δάπεδο εξαρτάται από την υγρασία που έχει το υπόστρωμα (τσιμεντοκονία) κατά την τοποθέτηση της επίστρωσης. Αυτή θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από την ανεκτή υγρασία του ξύλου (6-10%), για να μην επηρεάσει τη συμπεριφορά της επίστρωσης (φουσκώματα, σκασίματα, ξεκόλλημα) κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η τσιμεντοκονία αφήνεται να υποστεί φυσικά σκλήρυνση και ξήρανση επί 21 ημέρες από τη διάστρωσή της. Κατόπιν η εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία επί 14 ημέρες και η θερμοκρασίας της αυξάνεται κατά 5ο C κάθε ημέρα μέχρι να φτάσει στα 2/3 της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας. Κατά τις τελευταίες 5 ημέρες η θερμοκρασία λειτουργίας διατηρείται σταθερή στο μέγιστο (45ο C). Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί σταθερά σε 24ωρη βάση και ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά κατά τη διάρκεια της ξήρανσης (21 + 14 ημέρες).

Η λειτουργία της εγκατάστασης σταματά 2 ημέρες πριν από την έναρξη της τοποθέτησης της επίστρωσης.

Η εφαρμογή της επίστρωσης πρέπει να γίνεται με θερμοκρασία χώρου όχι μικρότερη από 15ο C και υγρασία χώρου μεταξύ 50 και 60%.

Ο παραπάνω τρόπους ξήρανσης ακολουθείται πιστά, ανεξάρτητα από την αποχή του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η θέρμανση του δαπέδου πρέπει να αυξάνεται σταδιακά κατά 5ο C  κάθε ημέρα μέχρι την ανώτερη τελική θερμοκρασία (28ο C). Αυτό πρέπει να γίνεται για κάθε θερμαντική περίοδο.

Κατά τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να αποφεύγεται η υπέρβαση της μέγιστης τελικής θερμοκρασίας της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου (28ο C).