Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση χώρου με την αποφυγή θερμαντικών σωμάτων, πλήρη ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των δωματίων
  • Ομοιόμορφη και βέλτιστη κατανομή θερμοκρασίας  χώρου, χωρίς ξήρανση του αέρα, όπως απαιτεί η ανθρώπινη φυσιολογία

  • Χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας - ήπιο περιβάλλον
  • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (που αποσβένει σύντομα το υψηλότερο κόστος εγκατάστασης)
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων λόγω της λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες , άρα και μικρότερης κατανάλωσης καυσίμου
  • Δυνατότητα  εκμετάλλευσης  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αέρας, ήλιος, γεωθερμία) μέσω σύνδεσής με αντλία θερμότητας. Λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον
  • Επιπλέον δυνατότητα δροσισμού των χώρων το καλοκαίρι  (σε συνεργασία με αντλία θερμότητας)
  • Δυνατότητα  μεικτού συστήματος θέρμανσης,  σε συνδιασμό με θερμαντικά σώματα ή fancoils